ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΒΟΜΒΑ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ BLACK GOO ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

 


ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΒΟΜΒΑ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ BLACK GOO ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)Συνεχίζουμε τώρα με την ανάλυση του Δρ. Ρόμπερτ Γιανγκ που υποστηρίζεται από μικροσκοπική εξέταση, ώστε να μπορεί να το εξηγήσει κανείς με εικόνες.

Στην εικόνα μπορείτε να δείτε πώς μοιάζει μια βόμβα οξειδίου του γραφενίου στο ανθρώπινο αίμα μετά από μια ένεση CoV-19!

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει το οξείδιο του γραφενίου σε εμβόλια CoV-19. 

Ποια είναι τα άγνωστα συστατικά των λεγόμενων εμβολίων CoV-19;

Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, ένα υδατικό κλάσμα των Pfizer, Moderna, Astrazeneca και Janssen ελήφθη από κάθε φιάλη και στη συνέχεια εξετάστηκε ξεχωριστά με μικροσκόπιο σε μεγέθυνση 100x, 600x έως 1500x, δείχνοντας μειωμένα σωματίδια οξειδίου του γραφενίου (rGO), τα οποία συγκρίθηκαν σε μικρογραφίες του rGO από τους Choucair et al, 2009 για αναγνώριση και επαλήθευση.


Οι μικρογραφίες στα σχήματα 2 και 3 λήφθηκαν χρησιμοποιώντας 100X, 600X και 1500X pHase Contrast, Darkfield και Brightfield Optical Microscopy

Στα αριστερά μικρογραφίες του υδατικού κλάσματος του εμβολίου Pfizer που περιέχει rGO.

Στα δεξιά υπάρχει μια αντιστοίχιση γνωστών πηγών που περιέχουν rGO για ανατομική επικύρωση.

Εικόνα 2, δείχνει μια εικόνα ενός υδατικού κλάσματος του δείγματος εμβολίου Pfizer (αριστερά) και του προτύπου μειωμένου οξειδίου του γραφενίου (rGO) (δεξιά) (Sigma-777684). Οπτική μικροσκοπία, 100Χ


Εικόνα (πάνω) 3-Εικόνες του υδατικού κλάσματος του μειωμένου οξειδίου του γραφενίου του δείγματος εμβολίου Pfizer (αριστερά) και του προτύπου κατεργασμένου με υπερήχους μειωμένου οξειδίου του γραφενίου (rGO) (δεξιά) (Sigma-777684). Οπτική μικροσκόπηση αντίθεσης pHase, 600X

Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (TEM), παρατηρήσαμε μια περίπλοκη συστοιχία ή πλέγμα διπλωμένων ημιδιαφανών εύκαμπτων φύλλων rGO με ένα μείγμα πιο σκούρων πολυστρωματικών συσσωματώσεων και ανοιχτόχρωμων απλωμένων μονοστιβάδων όπως φαίνεται στο σχήμα 4.Η εικόνα  4 δείχνει ένα σύμπλεγμα νανοσωματιδίων γραφενίου σε ένα εμβόλιο από την Pfizer. Φαίνεται να έχουν μαζευτεί.
Οι σκοτεινές γραμμικές περιοχές στην εικόνα 4 φαίνεται να είναι τοπικές επικαλύψεις φύλλων και τοπική διάταξη μεμονωμένων φύλλων παράλληλη με τη δέσμη ηλεκτρονίων.

Μετά το πλέγμα, εμφανίζεται μια υψηλή πυκνότητα μη αναγνωρισμένων στρογγυλεμένων και ελλειπτικών διαφανών σχημάτων, που πιθανώς αντιστοιχούν σε οπές που δημιουργούνται από μηχανική πίεση του πλέγματος rGO κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.
Η εικόνα 5 δείχνει μια παρατήρηση μικροσκοπίου TEM όπου σωματίδια μειωμένου οξειδίου γραφενίου υπάρχουν σε ένα εμβόλιο της Pfizer. Η περίθλαση της ακτίνας Χ αποκαλύπτει τη φύση τους στα κρυσταλλικά ανθρακούχα νανοσωματίδια του rGO.

Σε επόμενο άρθρο θα σας δείξουμε και άλλα πολλά...

KORAKAS NEWS


No comments