ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρόποι αντιμετώπισης του Συστήματος


Τρόποι αντιμετώπισης του Συστήματος

Έχω αναφερθεί ιδιαίτερα, στη λέξη σύστημα και ίσως αυτό να παρεξηγηθεί. Ότι, τάχα, οι εκτιμησεις μου ως προς την αξιολόγηση του πώς λειτουργεί το σύστημα το αδικώ. Εδώ θα σταθούμε ιδιαίτερα και θα το αξιολογησουμε όχι σαν μία μονά­δα, όχι σαν ένας άνθρωπος, που εκφράζει και γράφει σε ένα έ­ντυπο τη γνώμη του, αλλά σαν να γράφαμε, όλοι οι άνθρωποι μαζί των τελευταίων 3-3.500 ετών, τη γνώμη μας.

Έχουμε σαν δεδομένο, ότι όλα αυτά τα χρόνια -ακόμα και σημερα- το ανθρώπινο γέ­νος πονάει, δυστυχεί και χύνει το αίμα του. Λυτό γίνεται, επειδη οι εκάστοτε πολιτικές και θρη­σκευτικές ηγεσίες, έχουν οδηγησει τον κόσμο σ' αυτη την πορεία. Αυτές οι ηγεσίες, οι οποί­ες ανά καιρούς, αλλάζουν πρόσωπο [βασιλείες, αυτοκρατορίες, δικτατορίες, υποτιθέμενες δη­μοκρατίες], έχουν δημιουργηθεί γιατί και εμείς οι ίδιοι, από άγνοια, συμμετέχουμε σ' αυτό το παγκόσμιο σύστημα, με αποτέλεσμα σημερα και πριν, να υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα.
Εάν καθησουμε και δούμε όλες τις πολιτικές ανατροπές, θα δούμε ότι ο λαός, με τις ε­παναστάσεις του, αλλάζει τα προηγούμενα καθεστώτα και οι επόμενοι που αναλαμβάνουν να οδηγησουν τον κόσμο, έρχεται ένα πληρωμα του χρόνου, που και αυτοί δεν τα κάνουν καλά και έρχονται οι επόμενες πολιτικές ανατροπές και ξανά οι επόμενες και ξανά οι επόμενες...
Και αυτό που αποκαλώ σύστημα το βοηθούμε να λειτουργεί έτσι και εμείς οι ίδιοι. Και κάθε φορά όλοι εμείς, απ' όποια μεριά και να είμαστε, μπαίνουμε στη διαδικασία της συνέ­χειας αυτού του συστηματος.

Γι' αυτό, φυσικά, μίλησα για τη λέξη ΑΓΝΟΙΑ και γι' αυτό στο πρώτο κομμάτι του βι­βλίου, μίλησα για τις διδαχές των πνευματικών δασκάλων, των Αγίων και των ιδρυτών θρη­σκειών και πόσο πολύ τα πράγματα θα ηταν διαφορετικά, για όλο το ανθρώπινο γένος, εάν πραγματικά μαθαίναμε ακριβώς τι εννοούν τα λόγια τους και ποια ηταν τα έργα τους.

Σ' ένα κομμάτι του βιβλίου, σχετικά με τα παιδιά, αναφέρθηκα στην ασύλληπτη σπου­δαιότητα να τα γνωρίζουν όλα αυτά οι ενηλικες, ώστε οι γνώσεις που θα μεταφέρουν στα παι­διά, να είναι εκ προοιμίου σίγουρο ότι τα παιδιά θα πάρουν αυτές τις γνώσεις, ώστε να μην υπάρχει κανένας προβληματισμός ΕΑΝ το ανθρώπινο γένος βαδίζει στα πραγματικά λόγια και στα πραγματικά έργα των δασκάλων των Αγίων και των ιδρυτών θρησκειών ◊ OXI....
Δυστυχώς, ηθελημένα η άθελά μας, από «γνώση» η από «άγνοια», όλοι μας υπηρετού­με αυτό το σύστημα και επειδη σίγουρα τα πράγματα δεν είναι απλά, πάμε να αναλύσουμε το ηθελημένα η άθελα, τη γνώση, η την «άγνοια».
Πάμε να αναλύσουμε 5 δεδομένα που μας δίνονται και τα οποία βέβαια αναλύοντάς τα, θα καταληξουμε σε άλλα συμπεράσματα, απ' αυτά που φαίνονται εκ πρώτης όψεως....
Πρώτο δεδομένο είναι, ότι από τα τέσσερα τέταρτα του πλανητη τα τρία τέταρτα είναι θάλασσα και το ένα τέταρτο που είναι στεριά κατοικείται μόνο το 2%. 

Κράτηστε αυτό το δε-
δομένο και κάθε φορά που ακούτε ότι δηθεν η γη δεν μπορεί να θρέψει όλους τους κατοίκους η ότι είμαστε υπεράριθμοι, αναλογιστείτε πόσο τις εκατό από τη στεριά του πλανητη γη εί­ναι ακατοίκητο..

Το δεύτερο δεδομένο είναι, ότι το έτος 2009 με τη γη να καλύπτεται κατά τα τρία τέταρτα από θάλασσα, να διοχετεύεται, υπό μορφη πανικού, η πληροφορία -από κει που δίνονται οι πληροφορίες- ότι ο πλανητης θα έχει πρόβλημα νερού. Και ότι πιθανόν, στο μέλλον, να γίνει πόλεμος για το νερό. Σ' αυτη βέβαια την πληροφορία, σχετικά με την έλλειψη του νερού, α­πλά θα αναφέρω, ότι η βροχη που δέχεται η γη, είναι η πρώην μορφη του θαλασσινού νερού, το οποίο βέβαια κυριαρχεί στον πλανητη μας. Όσο για την τεχνολογία δημιουργίας πόσιμου νερού, μέσα από το θαλασσινό νερό, υπάρχουν σημερα οι κατάλληλες γνώσεις. Όμως ακόμα και από αυτό το δεύτερο δεδομένο, αυτό που μένει, είναι η πληροφορία που διαχέεται στον κόσμο, ότι έχουμε τρομερό πρόβλημα έλλειψης νερού και ότι πιθανόν στο μέλλον μπορεί να γίνει πόλεμος για το νερό....

Το τρίτο δεδομένο, θέλω πραγματικά, να σταθούμε ιδιαίτερα και να αξιολογησουμε την ταύτιση πολιτικης και θρησκευτικης εξουσίας. Είναι απίστευτη η θολούρα που δημιουργείται στους ΝΟΕΣ των ανθρώπων, επειδη πιστεύουν, ότι αυτά γίνονται για το καλό τους.
Σημερα έπειτα από 3-3.500 χρόνια διαφόρων εξουσιών... φτάσαμε στην υποτιθέμενη δη­μοκρατία, δηλαδη, μπορεί κάθε κράτος, κάθε δημοκρατικό κράτος, κάθε τέσσερα χρόνια να εκλέγει αυτούς που θα ηθελε να τον κυβερνησουν. Το ποιούς θα ψηφίσει, θα αναφερθώ πιο κάτω. Εδώ θέλω, ιδιαίτερα, να σταθώ στο κουτί της πανδώρας.
Δηλαδη αυτό που μας παρουσιάζουν ότι είναι κατάκτηση των ανθρώπων και ειδικά των ανθρώπων που ζουν σε δημοκρατικές χώρες.
Μία λοιπόν τεράστια κατάκτηση των δημοκρατικών χωρών, είναι να δίνεται η δυνατό­τητα στους πολίτες να ψηφίζουν 18 ετών. Δηλαδη μπορεί ένας άνθρωπος, όταν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να ψηφίσει εκείνον τον πολιτικό χώρο που πιστεύει, που νομίζει, που γνωρίζει ότι θα τον εκπροσωπησει καλύτερα. Άραγε υπάρχει, έστω και ένας, που να πληροί αυτά που χρειάζονται ώστε σ' αυτη την ηλικία να ξέρει τι θα ψηφίσει;

Καί όχι μόνο αυτό, επειδη πλασματικά, του έχουν δώσει τη δυνατότητα να νομίζει, ότι μπορεί να ψηφίσει στα 18, αυτόματα, αυτός ο νέος η η νέα, επειδη δηθεν, έχει ενηλικιωθεί, ταυτόχρονα, εξαιτίας αυτης της περγαμηνης και της δηθεν κατάκτησης του ισότιμου πολίτη της κοινωνίας, μπορεί να κάνει και οικογένεια, να κάνει και παιδιά και φυσικά μετά να υπάρχουν διαλυμένες οικογένειες, παιδιά χωρισμένων γονιών, διαλυμένες κοινωνίες.

Το τέταρτο δεδομένο είναι αυτό που μας έχουν παρουσιάσει σημερα σαν προσωπικά δεδομένα. Ση­μερα που η τεχνολογία μέσα από τους δορυφόρους τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, μπορεί όλος ο πλανητης, να έχει άμεση πληροφόρηση για το τι συμβαίνει, σε οποιοδηποτε σημείο του πλανητη μας. Έχουν κα­θιερώσει δηθεν για το καλό μας τα προσωπικά δεδομένα...

Δηλαδη, έχει φροντίσει το ΣΥΣΤΗΜΑ, για το καλό μας, να μην μαθαίνει για μας τις ασχημιες που κάνουμε, δηλαδη, όλοι οι απλοί άνθρωποι, που δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, που δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν, το σύστημα φροντίζει γι' αυτούς με τη φράση ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
Καλά δεν ντρέπονται καθόλου;
ποιοί είναι αυτοί, που θέλουν να κρυφτούν;
ποιοί είναι αυτοί, που δεν θέλουν να τους μάθουμε;
ποιοί είναι αυτοί, που φροντίζουν για το καλό μας;

Στο πέμπτο και τελευταίο δεδομένο αγαπητές πνευματοψυχές, θα κάνουμε μια εκτενη ανάλυση και προσπαθηστε να καταλάβετε -από όποιο εργασιακό χώρο και εάν προέρχεστε


[γεωργοί, κτηνοτρόφοι, εργάτες, υπάλληλοι, επιχειρηματίες, κ.ά.]- τα περίεργα λογιστικά τερ­τίπια, τα οποία καταλήγουν σε αριθμούς και αναφέρομαι στα υποτιθέμενα λογιστικά νούμε­ρα, που πρέπει να έχουν οι χώρες που ανηκουν στην Ε.Ε. [Ευρωπαϊκή Ένωση].
Προτού κάνουμε την ανάλυση, θέλω να έχετε υπόψη σας. ότι αυτό που αποκαλώ σύστη­μα, δεν λειτουργεί ποτέ σημερα για το τώρα, το σύστημα για να έρθει το σημερα, το τώρα, πολ­λές δεκάδες η εκατοντάδες χρόνια πριν, έχει αποφασίσει, δρομολογησει το μέλλον μας. Φυ­σικά με τα γνωστά, εδώ και 3.5 χιλιάδες χρόνια, αποτελέσματα.
Τρανό παράδειγμα σημερα είναι αυτό που θα αναλύσουμε τώρα με την Ευρωπαϊκή" Ένωση. Σχεδόν σε όλα τα κράτη του πλανητη, έχει περάσει το μηνυμα στους πολίτες τους και στις κυβερνησεις τους, ότι αν δεν φροντίσουν να βρίσκονται μέσα σ' έναν οργανισμό (βλ. Η.Π.Α. - Ε.Ε.) οι οικονομίες τους και κατ' επέκταση η ευημερία των πολιτών θα είναι ανύ­παρκτη. Μάλιστα, σε πάρα πολλά τέτοια κράτη, τη στιγμη που δεν έχουν ούτε δρόμους -δεν μιλάμε φυσικά για έργα υποδομης- κάποιοι ΑΟΡΑΤΟΙ, έχουν φροντίσει να εξοπλίζονται με σύγχρονα και ακριβά οπλικά συστηματα και έτσι, εκείνο το κράτος, να ΣΠΑΡΑΖΕΤΑΙ από εμφύλιο πολέ'μο. ΑΡΑΓΕ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ;
Έτσι λοιπόν, περνάει το μηνυμα ότι μόνο οι οργανισμοί που προαναφέραμε παρέχουν
ασφάλεια και ευημερία στους πολίτες Σημερα, το έτος 2009, μέσα στην Ε.Ε. έχουν εντα-
χθεί 27 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Από τη στιγμη που υπάρχει ένας τέτοιος ορ-
γανισμός, ο οποίος στην παρούσα φάση κατευθύνει τις ζωές περίπου 500 εκατομμυρίων αν-
θρώπων, θα έπρεπε όλοι εμείς, μέσα στα 500 εκατομμύρια ψυχές, να γνωρίζαμε ποιοι ησαν
εκείνοι, που πριν μερικές δεκάδες χρόνια είχαν σκεφθεί, για το ΚΑΛΟ μας, να δημιουργη-
σουν αυτην την κίνηση, αυτόν τον οργανισμό και ποιος ηταν ο βίος τους.
Φυσικά οι λεπτομερείς απαντησεις σε αυτά τα ερωτηματα θα ησαν πολύ σημαντικές για όλους μας, γιατί θα γνωρίζαμε εάν αυτοί που ηθελαν το καλό μας, ηταν όντως άνθρωποι που οι ζωές τους ηταν πλημμυρισμένες από αγάπη και καλοσύνη.
Πάμε τώρα, να αναλύσουμε τις ζωές των ανθρώπων, που τα κράτη τους είναι ενταγμέ­να σε αυτούς τους οργανισμούς και εν προκειμένω στην Ε.Ε.
Το σίγουρο είναι πλέον, ότι τα κράτη, δεν μπορούν ανεξάρτητα από μόνα τους, να πά­ρουν αποφάσεις για τους πολίτες τους, γιατί πλέον οι αποφάσεις δίνονται ΑΥΣΤΗΡΑ από την
Ε.Ε.
Συνέχεια δε, αυτές οι αποφάσεις σχεδόν ΟΛΟΥΣ τους πολίτες της Ε.Ε. τους οδηγούν ακόμη και υλικά, σε μαύρο μέλλον. Όλα τα κράτη, αλλά και όλοι οι πολίτες της Ε.Ε., έχουν οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο.
Η δε Ε.Ε., σαν να οδηγείται από κάτι [αόρατο], μιλάει συνέχεια για ελλείμματα, για ό­ρια ηλικίας στις συντάξεις, για λιτότητα...
Σε αυτό το σημείο, θα ηθελα να θέσω ένα ερώτημα προς τους αόρατους της Ε.Ε. Η Ε.Ε. δημιουργήθηκε για τους αριθμούς, οι για τους πολίτες;
ΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ είναι έξυπνοι και κρύβονται επιτηδεια και οι πολίτες της Ε.Ε. μέσα από τις κατακτησεις των δημοκρατικών θεσμών, κάθε τέσσερα χρόνια αλλάζουν το ΜΑΝΩΛΙΟ, γιατί πιστεύουν ότι αυτός είναι ο φταίχτης. Εναλλάσσουν τα κόμματα εξουσίας και τα πρό­σωπα που υπηρετούν αυτά τα κόμματα, τη στιγμη που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα που να είναι έξω από την πολιτικη των αοράτων της Ε.Ε. Εδώ βέβαια, θέλω να θυμηθείτε πολύ κα­λά το κουτί της ΠΑΝΔΩΡΑΣ. Δηλαδη, η Ε.Ε. για να δελεάσει τα κράτη και τους πολίτες, τους προσέφερε παροχές, τους προσέφερε πακέτα χρημάτων, για να φτιάξουν τα κράτη δρόμους και έργα υποδομης... Σκεφτείτε τώρα με ποιον τρόπο ζητείται απο την Ελλάδα, να εξαργυ-


ρωθούν αυτά τα δώρα από το κουτί της ΠΑΝΔΩΡΑΣ.
Η λέξη Ελλάδα, Έλληνας, Ελληνίδα είναι ενωμένα στον τελευταίο κρίκο που ονομά­ζεται ελληνικη οικογένεια. Για να μεγαλώσουν τα παιδιά της ελληνικης οικογένειας χρειά­ζεται η ελληνίδα μητέρα και γι' αυτό, μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όλες οι κυ­βερνησεις στα εξηντα χρόνια και πλέον, είχαν θεσμοθετησει η Ελληνίδα μητέρα με ανηλικο παιδί, να μπορεί να βγει στη σύνταξη με κάποια συγκεκριμένα χρόνια εργασίας. Όλοι οι Έλληνες ξέρουν τη σημασία της Ελληνίδας μητέρας και τον αγώνα της να διαπαιδαγώγησει και να μεγαλώσει τα παιδιά της. Ακόμα και αυτό, οι ιθύνοντες ΝΟΕΣ της Ε.Ε., απαιτούν να καταργηθεί. Ταυτόχρονα, κάθε κράτος είναι υποχρεωμένο να δεχθεί τους όρους της Ε.Ε. γι' αυτές τις παροχές και ένας από τους όρους είναι τα κράτη να ιδιωτικοποιησουν τα πάντα.
Απαιτούν, ακόμα και δημόσιοι οργανισμοί υψίστης σημασίας και ασφάλειας (βλ. τηλε­πικοινωνίες και ενέργεια, Θ.Τ.Ε. -Δ.Ε.Η.), να δοθούν σε ιδιώτες. Με λίγα λόγια, καθένα α­νεξάρτητο κράτος με ελεύθερους πολίτες, βρέθηκε -από το κουτί της ΠΑΝΔΩΡΑΣ- υποχεί­ριο κάποιων που δεν έχουν όνομα και επώνυμο και δέχεται της άρρωστες βλέψεις τους...
Και τελειώνοντας αυτη την αναφορά μου, στους ΑΟΡΑΤΟΥΣ της Ε.Ε., θα ηθελα να α­παντηθεί το ερώτημα μου: Αυτη η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, πού βρίσκει τα λεφτά και δα­νείζει εκείνα τα κράτη που είναι υπάκουα; Μηπως έχει κάνει επενδύσεις σε άλλους πλανη­τες η σε άλλους Γαλαξίες και από κει έχει φέρει τα μετρητά; η μηπως έχει αυτοοριστεί η μο­ναδικη τράπεζα στον πλανητη, που μπορεί να πατάει το κουμπί του μηχανηματος που κόβει χρηματα και μετά το σύστημα να τα δίνει στα κράτη εκείνα και κατ' επέκταση στους πολίτες εκείνους, που είναι υπάκουοι και εκτελούν πιστά αυτά που οι ΑΟΡΑΤΟΙ ονειρεύονται;
Βλέπουμε λοιπόν, ότι αυτό που αποκαλώ σύστημα και υποτίθεται φροντίζει μόνο για το καλό μας, τελικά άλλα επιβουλεύεται.
Αναφέρθηκα σ' αυτά τα πέντε δεδομένα, επειδη είναι πολύ χαρακτηριστικά και επειδη σχεδόν όλοι οι ενηλικες τα γνωρίζουν, για να επισημάνω, ότι από εκει που μας δίνονται οι πλη­ροφορίες και οι οποίες ρυθμίζουν μέσα στη ζωη μας πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα, μας δίνονται, όχι κατά λάθος, όχι επειδη πραγματικά θέλουν να μας ενημερώσουν, αλλά για να μας κατευθύνουν εκεί που -όπως και πιο πάνω έχω αναφέρει- θέλει το σύστημα.
Σημερα το έτος 2009 και τα τελευταία περίπου εκατό χρόνια, που ξεκίνησε η τεχνολο­γικη επανάσταση, όλες οι πληροφορίες που δίνονται στον κόσμο περνάνε μέσα από τα ΜΜΕ (μέσα μαζικής εποικοινωνίας). Σ' αυτά, υπάγονται το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι εφημερί­δες, τα περιοδικά και τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και το ιντερνετ.
Εάν κάποιος θελησει να προβληθεί, σε οποιοδηποτε επίπεδο, ο μοναδικός δρόμος είναι μόνο αυτά τα μέσα. Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ανθρώπους που θέλουν να δια­φημίσουν το προϊόν που εμπορεύονται η το προϊόν που παράγουν. Δυστυχώς για όλους τους ανθρώπους, μέσα από αυτά τα μέσα, απαραίτητα, θα περάσουν και αυτοί, οι οποίοι θα έχουν αύριο, μεθαύριο, τις τύχες της πόλης τους, της χώρας τους, του πλανητη ολόκληρου, είτε από τη μεριά του κυβερνητη, είτε από τη μεριά του οποιουδηποτε μέλους της κυβέρνησης.
Αντιλαμβάνεστε βέβαια, μετά απ' αυτό, ότι εάν κάποιος από όλους εσάς, που είναι άρι­στος σε κάποιο τομέα, όποιος και αν είναι αυτός ο τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, ναυτιλία, πολιτισμός ή οπουδήποτε αλλού), θέλει να προσφέρει στον τόπο του τις γνώσεις του αυτές, ο μοναδικός τρόπος για να μαθευτεί, για να γίνει γνωστός στο λαό και να τα καταφέρει, είναι να περάσει μέσα απ' αυτά τα μέσα. Τα μέσα αυτά όμως, για να σε δεχτούν και να σε προ­βάλλουν -κυρίως για τα πολιτικά αξιώματα- πρέπει εσύ, σαν προσωπικότητα, να τους κάνεις και φυσικά να μπορείς να υπακούς, διότι εάν δεν έχεις αυτά τα δύο προσόντα, ότι άλλα προ-


σόντα και να έχεις και να θέλεις πραγματικά να προσφέρεις στον τόπο σου, δεν σου δίνεται η δυνατότητα. Ακόμα και να πετύχεις σ' αυτά τα πολιτικά αξιώματα, το σύστημα έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο, ωστε μετά από λίγα χρόνια να σε υποχρεώνει να αποσυρθείς.
Κοιτάξτε κάτι οξύμωρο που γίνεται στα υποτιθέμενα πολιτικά εξελιγμένα δημοκρατι­κά κράτη. Πάντα υπάρχουν δύο κόμματα εξουσίας και οι πολίτες είναι χωρισμένοι σ' αυτά τα δύο κόμματα και συνέχεια βέβαια, το ένα κόμμα, κατηγορεί το άλλο και αντίστοιχα οι πο­λίτες κατηγορούν οι μεν, τους δε και βέβαια μέσα σ' αυτό το μπέρδεμα, το σύστημα κάνει πο­λύ καλά τη δουλειά του.
Θα ηθελα να ρωτησω τους πολίτες που ανηκουν σε κάποιο πολιτικό κόμμα, ακόμα και αν ανηκουν σε διάφορετικές κοινωνικές τάξεις. Άραγε σ' όλους αυτούς τους μεν και τους δε, υπάρχει κάποιος που δεν θέλει μέσα σ' ένα κράτος, μέσα σε μια χώρα, να υπάρχει δικαιο­σύνη, αγάπη, προστασία φιλανθρωπια κ.ά. αρετές;
Επομένως, θα έπρεπε το σύστημα να μην σε αναγκάζει από άγνοιά σου να ταχθείς με το ένα η με το άλλο πολιτικό κόμμα για προσωπικό όφελος εκάστου.
Εννοείτε, ότι θα έπρεπε να σε είχαν εκπαιδεύσει, έτσι ώστε, πάντα να ψηφιζες τους ά­ριστους σε αρετές, οι οποίοι θα είχαν οδηγησει τις κοινωνίες, σε άριστα αποτελέσματα και ό­χι αυτούς, τους οποίους όλοι στιγματίζουμε. Παρά ταύτα, συνεχίζουμε όλοι και από τη δικιά μας μεριά να υπηρετούμε αυτό που ονομάζω σύστημα.
Εάν ρωτησουμε τους πολίτες -σε οποιαδηποτε κοινωνικη τάξη και αν ανηκουν- τι θα η­θελαν στη ζωη τους από υλικά αγαθά, η μεγαλύτερη πλειοψηφία απ' αυτούς τους πολίτες θα απαντούσε ότι θέλει τροφη και στέγη...
Ενώ αυτά τα πολύ απλά θα μπορούσε να έχει φροντίσει και εξασφαλίσει το σύστημα, οι πολίτες υποφέρουν και αγωνιούν για αυτά τα στοιχειώδη.
Ο τρόπος που κινείται το σύστημα είναι ευφυης. Ενώ ουσιαστικά, ερχόμαστε στο φυ­σικό μας κόσμο, στην καλύτερη περίπτωση, για τριάντα με σαράντα καθαρού γηινου χρόνου, μας δημιουργούν -επικαλούμενοι τα τεράστια οικονομικά προβληματα- την ανασφάλεια και την αγωνία για αυτά τα στοιχείωδη και μας στέλνουν ΣΥΝΕΧΕΙΑ σε εντελώς λάθος δρόμους.
Στο απλό ερώτημα εάν υπάρχει καλό και κακό, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώ­πων θα απαντησει ναι, ότι υπάρχει.
Η δικη μου απάντηση είναι, καλό και κακό δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο, γνώση και άγνοια. Όταν έχεις γνώση, είσαι υπέρμαχος του καλού επειδη, μέσα από τη γνώση, ξέρεις τα δεινά των κακών πράξεων. Αντίστοιχα, η άγνοια σε οδηγεί στο κακό, επειδη ακριβώς δεν έχεις γνώ­σεις των πράξεων που κάνεις και φυσικά ποια είναι η συμπαντικη ανταπόδοση αυτών των πράξεων. Αναφέρω ένα τελευταίο, σχετικά με το σύστημα, πώς μπορεί να ελίσσεται και να φροντίζει μερικές δεκαετίες πριν να έρθει το σημερα, πώς παρουσιάζει τα δηθεν νέα προ­βληματα και να συνεχίζει να έχει τους ανθρώπους σε αμάθεια... Έχει παρουσιαστεί το τε­λευταίο διάστημα, δηλαδη το έτος 2009 μ.Χ., ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που αποτελείται από επιστημονες, διανοούμενους και γενικά απο ανθρώπους που υποτίθεται είναι πνευματι­κά σε ανώτερο επίπεδο από τους υπόλοιπους, οι λεγόμενοι πεφωτισμένοι (ιλλουμινάτοι).
Σ' αυτην την ομάδα ανθρώπων, έχουν αναφερφεί οι σημερινές άρχουσες τάξεις ότι έχουν σαν σκοπό να δώσουν στον κόσμο μια παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα ανατρέψει την ση­μερινη κατάσταση. Επομένως, αυτη η ομάδα ανθρώπων, είναι κίνδυνος για τη σημερινη αν­θρωπότητα. Λές και σημερα τα πάντα γίνονται σωστά, ότι υπάρχει αγάπη και ομόνοια στον κόσμο η ακόμα ότι έχει γνώση ο κόσμος για τα έσω, αυτά, που οι μεγάλοι δάσκαλοι, άγιοι, ι­δρυτές θρησκειών, έχουν διδάξει και ως εκ τούτου, για τη σημερινη άριστη κατάσταση του αν-


θρώπινου γένους, υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος από την εμφάνιση των ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ...
Έτσι, συνέχεια, μ' αυτό τον έντεχνο τρόπο, το σύστημα μεταλλάσσεται. Παρουσιάζεται με κάτι καινούργιο, μας μπερδεύει και έτσι αναγκαστικά οι άνθρωποι είναι υπέρμαχοι του πα­λιού η υπέρμαχοι του καινούργιου καθεστώτος (και συνέχεια οι άνθρωποι, πέφτουν στην πα­γίδα γιατί ουσιαστικά, μέχρι και σημερα όλα τα παλιά αλλά και όλα τα καινούργια καθεστώτα ηταν το ίδιο).
Και βέβαια, οι άνθρωποι, κυρίως λόγω της άγνοιας, φανατίζονται και οδηγούνται σε α­κρότητες και βαρβαρότητες όπως ηδη κάνουν εδώ και 3,5 χιλιάδες χρόνια.

anthropotita

Δεν υπάρχουν σχόλια