ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θά προλάβη ἡ Εὐρώπη νά σωθη ἀπό τήν λαίλαπα τοῦ ἰσλάμ;


Ἀπό τήν μία ὁ Ὀρμπάν τῆς Οὐγγαρίας καί τά αὐστηρότατα μέτρα πού ἐδῶ καί 4 χρόνια παίρνει κατά τῶν μουσουλμανικῶν ὀρδῶν,ἀπό τήν ἄλλη ἡ Ἐλβετία πού ψηφίζει νόμους κατά τῆς μουσουλμανικῆς εἰσβολῆς,ἣ Ῥωσσία πού καί αὐτή δειλά μέν (λόγῳ τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ πού ὑπάρχει στήν χώρα),ἀλλά κάνει σοβαρά βήματα δέ,πρός τήν ἴδια κατεύθυνσιν, Καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ Αὐστρία πού ἐσχάτως ξύπνησε καί παίρνει δραστικά μέτρα μέ ἀπελάσεις ἰμάμηδων καί κλείσιμο τζαμιῶν. Καί ὁ Σαλβίνι,ἐξ Ἰταλίας, ἐπικροτεῖ καί στηρίζει,μέ ὅ.τι μπορεῖ νά σημαίνει αὐτό...

Πατριωτική ασπίδα κατά του Ισλάμ στην Ευρώπη – Σαλβίνι: Στηρίζω Κουρτς, όχι στα τζαμιά


Τό ἐρώτημα πού γεννᾶται εἶναι :Θά προλάβῃ ν'ἀντισταθῇ ἡ Εὐρώπη ἤ μήπως εἶναι ἤδη ἀργά;
Καλά,γιά τήν Ἑλλάδα οὔτε λόγος νά γίνεται...Ἐδῶ.τά μουσλίμ ἔχουν τήν καλλίτερη καί ἀσφαλέστερη προστασία ἀπό τσυριζα,ανταρσίες-Κωνσταντίνου,Καρανίκες καί τό κακό συναπάντημα !
Ἀπ' ὅτι καταλαβαίνετε,οἱ ἀποφάσεις ἔχουν ληφθῇ. Ἡ Ἑλλάς εἶναι καταδικασμένη ...
Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια