ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μελλοντικές γενιές θα αναγκαστούν να αποδεχτούν...


Οι μελλοντικές γενιές θα αναγκαστούν να αποδεχτούν τις καταπιεστικές κοινωνίες γιατί δεν θα γνωρίζουν...

...τι ακριβώς είχε συμβεί στο παρελθόν και ποια ήταν τα μακροχρόνια σχέδια δεκαετιών υποταγής της ανθρωπότητας...

...ο χαοτικός Τζέιμς είναι όπως πάντα εύστοχος!KORAKS

Δεν υπάρχουν σχόλια